maart 2019

Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert vandaag een nationale campagne om het Beweging op Verwijzing-project bekender te maken bij het grote publiek. De campagne geeft het woord aan mensen die al gebruik maakten van het aanbod. En dat zijn tevreden mensen!

De Hoge Gezondheidsraad brengt een nieuw advies uit betreffende het condoomgebruik ter voorkoming van HIV-besmetting bij serodiscordante partners waarbij de besmette persoon een antiretrovirale behandeling volgt. Hiermee wordt het advies 8902 herzien.

Vanaf 1 maart 2019 worden neussprays o.b.v. corticosteroïden enkel nog terugbetaald indien de arts de vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' op het voorschrift aanbrengt

De Big Bird studie richt zich op het bespreken van chronisch benzodiazepinegebruik voor slaapproblemen bij volwassen patiënten die simpele taken, zoals lezen en een vragenlijst invullen, online kunnen uitvoeren. Het betreft een pragmatische, cluster-gerandomiseerd gecontroleerde studie, waarmee de dagelijkse klinische praktijk zo goed als mogelijk wordt nageleefd.

OCMW Gent maakt via deze weg haar aanbod eerstelijnspychologische ondersteuning voor ouderen in Gent kenbaar. Indien je patiënten hebt die hiervoor in aanmerking komen, kun je hen naar deze gratis dienst doorverwijzen (klik hier voor de digitale folder).

Uw medewerking aan dit interessant onderzoek rond de invloed van gehoorverlies op het algemeen welzijn van de patiënt wordt gevraagd. Het invullen duurt maximaal tien minuten en is volledig anoniem. 

Met het onderzoeksteam van het UZ Gent van de diensten Urologie en Gastro-intestinale heelkunde, doen we onderzoek naar de therapeutische opties bij therapieresistente bekkenbodemdysfuncties. Gezien de hoge prevalentie van deze aandoeningen (urineverlies, stoelgangsverlies, verzakking, pelviene pijnen, overactive blaas, …) in de eerstelijnszorg, is er nood aan het up-to-date houden van de kennis van de huisarts omtrent de mogelijke behandelingen.

Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker geeft mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar de kans om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. De patiënt neemt thuis zelf een staal van de stoelgang. Het onderzoek van het staal in het labo is gratis. Vanaf 2019 worden ook de 51- en 52-jarigen uitgenodigd en vanaf 2020 de 50-jarigen. Op die manier worden de Europese richtlijnen hieromtrent gevolgd.

Er staan in maart en april een aantal interessante webinars op het programma van éénlijn.be: kan mijn patiënt het volledig medisch–farmaceutisch dossier raadplegen? Hoe elektronisch voorschrijven vanaf 1/1/2020? Hoe vlot verder werken bij eHealthpanne? 

Onderzoek heeft aangetoond dat personen met knieartrose gemiddeld een grotere belasting hebben in hun knieën tijdens het wandelen. Hierdoor hebben ze vaak pijn wanneer ze stappen. Onderzoek heeft aangetoond dat begeleide oefentherapie pijnklachten kan verminderen. Daarnaast kan ook het dragen van bepaald schoeisel helpen. Het doel van deze studie is na te gaan wat het effect is van het dragen van specifiek type schoeisel in combinatie met oefentherapie op knieklachten.

Omwille van de hoge graad van wetenschappelijke evidentie van een conservatieve behandeling bij Claudicatio intermittens, komt er extra financiële ondersteuning van het RIZIV. Daardoor kunnen patiënten met deze ‘etalagebenen’ tot 1 jaar gesuperviseerde stap- en oefentherapie volgen bij de kinesitherapeut, en dit zonder remgeld. Bijzonder appel wordt gedaan naar de huisarts om de patiënt naar de kinesitherapeut te verwijzen.