februari 2018

Volgens ‘The Lancet Commission on pollution and health’ waren ziekten door milieuvervuiling in 2015 wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 9 miljoen vroegtijdige overlijdens, 3 maal meer dan de overlijdens door AIDS, malaria en tbc samen. Hoe kan de huisarts rekening houden met de mogelijke invloed van het fysico-chemisch milieu bij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten?

Vul in slechts 3 minuten deze enquête in over de screening en aanpak van overgewicht binnen de huisartsenpraktijk.

Het spinoff bedrijf Antelope diagnostics van de universiteit Gent wil goedkope, accurate medische testen op de markt brengen. Eén van hun nieuwe toepassingen is de detectie van CRP (gekoppeld met PCT) om bacteriële infecties te identificeren in de huisartspraktijk. Om een correcte inschatting te maken van het potentieel van deze toepassing, werd een korte enquête opgesteld voor huisartsen.

Burn-out belangt ons allemaal aan! Op maandag 5 maart start de Gentse universitaire onderzoeksgroep een studie naar de prevalentie van burn-out in België. Gedurende drie maanden vragen ze aan huisartsen en bedrijfsartsen om de vragenlijst voor de vroegtijdige opsporing van burn-out in te vullen voor patiënten die werkgerelateerde psychosociale klachten hebben. Hiervoor zoekt men nog een groot aantal huisartsen die willen deelnemen!

Recent werden 2 nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg) goedgekeurd, nl. "Huisarts en apotheker: zorgtrajecten" en "Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie; afspraken over het voorschrift; VOS en substitutie."

Via een vragenlijst van slechts 5 minuten wordt gepeild naar jouw kennis en aanpak van postpartum mastitis! En je kan ondertussen iets bijleren over de behandeling van postpartum mastitis.

Gezocht: jongeren tussen 10 en 16 jaar voor een studie rond stress en overgewicht, meerbepaald stress onderzoeken als een externe driver van de deregulatie van de energiebalans. Wilt u de flyer verspreiden onder jongeren die bij u op consultatie komen of in uw wachtzaal?

Bestel de laatste recente vaccinatiefiches van de Hoge Gezondheidsraad!

EBM Practice Net lanceert een nieuwe naam ebpracticenet, een nieuw logo en een nieuwe website. Vanaf nu is de databank uitgebreid en afgestemd op meerdere zorgberoepen in de eerste lijn. Na (gratis) registratie hebt u toegang tot alle evidence based informatie en richtlijnen, snel raadpleegbaar voor, tijdens of na een consultatie.

In de maand maart wordt dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek opnieuw in de kijker gezet. Het bevolkingsonderzoek blijft sterke resultaten boeken. Hieronder kun je een infosheet met informatie voor huisartsen terugvinden.