december 2017

Twee masterstudenten 'Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen' aan de Universiteit Gent peilen in het kader van hun opleiding naar de kennis, diagnostiek en eventuele doorverwijzing van kinderen met milde neuro-motorische ontwikkelingsstoornissen in de huisartspraktijk.

Het therapeutisch huis 'Homaar' in Wetteren biedt een laagdrempelig therapeutisch weekprogramma aan aan jongeren tussen 16 en 23 jaar die het psychisch moeilijker hebben.

Het project over huisartsen en de preventie van langdurige uitval op het werk wegens psychische klachten werd uitgevoerd door LUCAS in opdracht van de Dienst Uitkeringen van het RIZIV.

In het kader van zijn masterproef Huisartsgeneeskunde brengt Frederik Kao de ervaringen van Vlaamse huisartsen met palliatieve patiënten van een niet-Westerse achtergrond in kaart middels een online-enquête.

Naar aanleiding van de mededeling van 9 november over de vertragingen van de levering van sommige geneesmiddelen, wil MSD Belgium meer informatie geven over hun specialiteit ATOZET® (atorvastatine/ezetimibe).

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen.