juni 2017

Vanaf 16 mei is 'Bewegen op Verwijzing' (BOV), waarbij de huisarts burgers kan doorverwijzen naar een beweegcoach, mogelijk in Destelbergen, Gent, Merelbeke, Lochristi en Melle. Graag willen we de huisarts informeren over de start, de locaties en informatiecampagnes.

Vanaf heden kan u als huisarts patiëntjes met atopisch eczeem zelf inschrijven voor het huid(k)uurtje in het AZ Maria Middelares. Dit is een praktische sessie voor ouders en kind waarbij een aangename les wordt gegeven in begrijpelijke taal, gevolgd door handige tips.

Zondag 25 juni is het de dag van de sterrenkindjes (kindjes die voortijdig sterven in de zwangerschap). Op de Westerbegraafplaats wordt een herinneringsplek voor sterrenkindjes ingehuldigd. Ook als huisarts komt u in aanraking en contact met ouders van sterrenkindjes.

Om verspreid in Vlaanderen MFO’s op te starten, worden dit najaar verschillende opleidingen georganiseerd voor huisartsen en apothekers die regionaal een MFO willen organiseren. Om die MFO’s in goede banen te leiden zijn er deskundige moderatoren nodig.

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar over het rationeel gebruik van de GLP-1 receptoragonisten bij type 2-diabetes.

Vanaf vandaag wordt opnieuw een warmteperiode met enkele dagen van aanhoudende warmte verwacht. In het kader van de campagne 'warme dagen' en het nieuwe Vlaamse warmteactieplan wil het Agentschap Zorg en Gezondheid u oproepen om tijdens deze warme dagen extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen.  

Neem deel aan dit onderzoek over gedeelde besluitvorming, het proces waarin de patiënt en de zorgverlener samen gezondheidsgerelateerde beslissingen nemen, door een korte vragenlijst in te vullen.

Naar aanleiding van dag van de mantelzorger op 23 juni wordt een postkaart verspreid aan huisartsen, apothekers en andere zorgverleners. Deze postkaart moet mantelzorgers op weg helpen bij vragen over dementie.

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuw advies over vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het winterseizoen 2017-2018.

Vanaf maandag 3 juli 2017 zal het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) de rol opnemen van expertisecentrum rabiës voor België en bevoegd zijn voor de post expositie profylaxe (PEP) tegen rabiës bij patiënten die hieraan werden blootgesteld. Rabiës is een 100% dodelijke ziekte, maar dit kan vermeden worden door snel en correct te reageren na een mogelijke blootstelling.

De app '112 BE' is er om bij noodsituaties hulp in te roepen van de brandweer, een ziekenwagen of de politie. De nieuwe toepassing voor smartphone biedt het grote voordeel dat ze de exacte locatie kan bepalen van wie de noodcentrale probeert te bereiken. Huisartsen kunnen de app ook gebruiken wanneer ze te maken krijgen met een agressieve patiënt.

Op 20 september 2017 getuigen 3 moedige artsen op de avond over vluchtelingen van de HVG: dr. Peter Decat, dr. Jessica Tilley en dr. Leen Verhenne. Ook het administratieve luik (wat moet u doen indien er zich een vluchteling in uw praktijk aanmeldt, welke papieren moet u invullen, ...) wordt toegelicht.

Er is een uitbraak van mazelen vastgesteld in de gevangenis van Gent. Op 28/6/2017 was mazelen reeds vastgesteld bij 11 gevangenen en 4 personeelsleden. Gezien de hoge besmettingsgraad van mazelen, vooral bij het begin van de ziekte (prodromale fase), is het belangrijk om elk vermoeden van mazelen zo snel mogelijk te melden.

Op 24 mei ging er een feedbackmoment door met schepen Filip Watteeuw, waar de schepen in gesprek ging met verschillende organisaties uit de zorgsector over hun ervaringen qua mobiliteit na invoer van het Circulatieplan. Ook de opmerkingen van de huisartsen werden besproken.