maart 2017

1 jaar geleden lanceerde minister De Block het pilootproject "Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf". Wat is de psychosociale impact voor de nieuwe mama's van bevallen met deze verkorte ligduur? Uw mening als huisarts is van belang voor dit onderzoek! 

In de maand maart komt dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek extra in de media. Hierdoor zou het kunnen dat u meer vragen krijgt van uw patiënten. Daarom werd een infosheet voor de huisarts opgesteld.

Wordt u in de communicatie met uw patiënten soms geconfronteerd met taal- of cultuurbarrières? Neem dan deel aan het project 'Interculturele bemiddeling voor huisartsen' van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. 

Het Interuniversitair Centrum voor Huisartsen-Opleiding (ICHO) is op zoek naar nieuwe stagecoördinatoren voor de opleiding van haio's. Een boeiende mix van opleiden en zelf opgeleid worden! Heeft u zin om deze uitdaging aan te gaan?

Denk je eraan om te stoppen met roken? Dan kan een groepscursus je misschien helpen. De ervaren tabakoloog Luc Timmermans helpt je in acht sessies van je slechte gewoonte af.

Krijg je als huisarts regelmatig patiënten over de vloer die vragen hebben over fijn stof of luchtverontreiniging? Is het nu wel of niet gezond om te fietsen langs een drukke weg? En wat met de luchtkwaliteit in de stad en de kanaalzone? Welk advies kan je geven aan patiënten?

PRA Healthsciences is op zoek naar huisartsen die interesse hebben om mee te werken aan een fase 3 klinische studie waarin een behandeling voor overigens gezonde mensen met griep onderzocht zal worden. De studie is gepland voor het griepseizoen 2017/2018.

Wat weet u allemaal over soa's en soa-consultaties? Neem deel aan de volgende enquête over "Het soa-consult" om de kennis bij huisartsen na te gaan.

Kent u het artikel 458bis Sw. over meldingen door huisartsen van seksueel misbruik bij minderjarigen? De huisarts speelt een belangrijke rol in het melden. Werk mee aan dit onderzoek door de online enquête in te vullen.

De Gentse huisartsen trekken hun (mobiliteits)plan! Op 3 april zal de verkeerssituatie in Gent grondig wijzigen. Veel huisartsen blijven niet bij de pakken zitten en trekken er voortaan op uit met de fiets. Ben jij één van die sportieve huisartsen? Trek dan een selfie(ts)!