april 2016

Vanaf 9 april mogen verpleegkundigen vaccinaties toedienen zonder dat daarbij een arts aanwezig hoeft te zijn. Dat besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

De Directie-generaal Personen met een handicap (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) liet eerder weten dat de aanvraagprocedure voor personen met een handicap zal wijzigen.

Naar analogie met de voorgaande edities, worden ook dit jaar de belangrijkste veranderingen en “hot topics” binnen de gezondheidszorg toegelicht.

Het CAW Oost-Vlaanderen (CAW O-Vl) speelt in op de recente instroom van vluchtelingen door volop in te zetten op psycho-sociale begeleiding van vluchtelingen. Een van de vormen is het groepsgerichte aanbod Mind Spring.

 Op zaterdag 30 april om 10u gaat de informatie-bijeenkomst Mind-Spring Junior door in IN-Gent, afdeling Inburgering, ingang Blekerijstraat 55 .

Crisisnetwerk GGKJ Oost-Vlaanderen richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.

Volgens onderzoekers aan de Erasmus Universiteit (Nederland) is het belangrijk dat artsen zich bewust zijn van hun emotionele reacties op het gedrag van patiënten.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelde op 14 april een rapport voor waarin het pleit voor een soepeler omgaan met (de terugbetaling van) psychologische zorg.

Modellen om de spoedafdeling en een huisartsenpermanentie te integreren, hebben onvoorspelbare resultaten.

In de Gentse regio zitten momenteel heel wat gezondheids- en welzijnsorganisaties samen aan tafel om na te denken over hoe de zorg voor chronisch zieken er in de toekomst kan uitzien op lokaal niveau. Hoe denk jij dat we de zorg best organiseren?

U hebt nog tot uiterlijk 30 april de tijd om uw telematicapremie voor 2015 aan te vragen. Binnen de drie maanden schrijft het Riziv het bedrag over.

In het kader van een masterproef geneeskunde aan de Universiteit van Gent wordt uw medewerking gevraagd. Als huisarts bent u cruciaal voor het slagen van deze studie.

U wenst als huisarts de integrale praktijkpremie te behalen? Volg snel een gratis sessie hieromtrent via éénlijn.be.