januari 2014

Door de firma BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM worden wij op de hoogte gebracht van een onmogelijkheid tot productlevering van SOTALEX 160 mg 50 tabl.

Neem nu deel aan een innovatief project ter preventie van type 2 diabetes, een primeur in Vlaanderen en België!

Het Team Infectiebestrijding van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil enkele gegevens over infectiebestrijding terugkoppelen en u bedanken voor uw samenwerking.

Voor een onderzoeksproject van de onderzoeksgroep Pain in Motion, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel wordt de effectiviteit van een moderne neurowetenschappelijke kinesitherapeutische behandeling onderzocht bij chronische nek- en rugpijnpatiënten.

Voor een Europese studie van de Fysische Geneeskunde & Revalidatie in het UZ Gent zijn de onderzoekers dringend op zoek naar een aantal patiënten. In deze studie wordt de werking van Traumeel bekeken tegenover
corticosteroïden en placebo bij rotator cuff syndroom en bursitis. 

Dementie en nu. Zo heet het gloednieuwe psycho-educatiepakket voor mantelzorgers dat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen met de Vlaamse Alzheimer Liga opmaakte.

Vanaf nu kan u zich laten bijstaan door een sociaal tolk als de communicatie met een anderstalige patiënt moeilijk verloopt. De HVG heeft namelijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad Gent om een 40-tal tolkuren gratis ter beschikking te stellen van de Gentse huisartsen.  

Uw medewerking wordt gevraagd inzake een masterproef huisarts in opleiding, waarin gepeild wordt naar de grootte van de interactie tussen de huisarts en de tandarts in de eerstelijnszorg, en waardoor deze interactie wordt bepaald.