juli 2013

Er is een verhoogd risico voor een hittegolf. Dit betekent extra aandacht voor de risicogroepen van een hittegolf: kinderen, daklozen en senioren.