Verzekering

Fouten maken is menselijk. Als huisarts kun je echter aansprakelijk gesteld worden voor een fout indien een patiënt hier schade onder lijdt én er een oorzakelijk verband tussen de fout en schade kan aangetoond worden.

Subscribe to Verzekering