Tandzorg

In de maand maart gaat de Stuurgroep Mondzorg van de Gentse gezondheidsraad terug van start met de campagne 'Maand van de Tand'. Hierin werken de verschillende partners (oa. Maatschappelijke Tandheelkunde UGent, de Gentse CLB’s en Kind&Gezin) specifiek rond tandzorg bij hun doelpubliek. Als huisarts kan u ook gratis materiaal aanvragen om ter beschikking te stellen aan uw (jongste) patiënten.

Subscribe to Tandzorg