Praktijkwerking

Vanuit Domus Medica werd er sterk geijverd om het nieuwe systeem van MyHandicap pas in te voeren indien aan twee voorwaarden voldaan wer

De complexiteit en snelle evolutie naar meer geïntegreerde patiëntenzorg vraagt de dag van vandaag van huisartsen veel inzet op vlak van netwerken, samenwerken, en alle soorten beheer (financieel, maar ook op vlak van tijd, en stress/zelfzorg).

Subscribe to Praktijkwerking