Pneumokokken

De Hoge Gezondheidsraad bracht in november 2018 een herziening uit van de vaccinatiefiche omtrent vaccinatie tegen pneumokokken bij kinderen en adolescenten.

Subscribe to Pneumokokken