Onderzoek masterproef

Vul deze boeiende enquête in over dementie bij ouderen met een migratieachtergrond in de huisartsensetting! Invullen neemt slechts 3 minuten in beslag.

Wat zijn de ervaringen en overtuigingen van de huisarts over de uitvoering van euthanasie bij de patiënt met dementie?

Beste arts,

Voor mijn MaNaMa-thesis huisartsgeneeskunde 'HIV-zorg in de eerste lijn: Patiëntenperspectief van Sub-Saharaans Afrikaanse migranten' ben ik op zoek naar deelnemers. 

In het kader van hun ManaMa-scriptie voeren 3 Haio's (dr. Jessie Delaere, dr. Peter Smet en dr. Julie Roobroeck) onderzoek naar het gebruik van het GMD+ (de preventiemodule) in de Vlaamse huisartspraktijken en de mogelijke manieren om zo'n preventieconsult te implementeren.

In het kader van haar masterproef 'taakdelegatie tussen huisarts en verpleegkundige bij chronische aandoeningen in de eerstelijnsgezondheidszorg : invloed op werklast en jobtevredenheid' onderzoekt Nadia Van Camp

Subscribe to Onderzoek masterproef