Nieuws

Vanuit het Onderzoek- en dienstverleningscentrum Zorginnovatie van de Arteveldehogeschool in Gent werken wij mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Het doel van dit project is om een programma te ontwikkelen om personen met diabetes type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening. Voor het programma zijn we op zoek naar 10 volwassen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica

Betreft: Voorstel tot samenwerking met erkende praktijk psychotherapie

Geachte arts,

Mijn naam is Pieter-Jan De Schryver, een psycholoog uit Gent die niet gelooft in wachtlijsten. Om dat te kunnen blijven waarmaken, heb ik me de voorbije jaren omringd met professionals die dezelfde visie delen en evenwaardige kwaliteit bieden. Samen vormen wij de erkende praktijk “Pieter-Jan De Schryver en medewerkers”, een snel groeiende organisatie met inmiddels een team van 10 erkende psychologen en psychotherapeuten.

Geachte collega,
 
Vitamine D. Het is een hot topic, maar wat doen we ermee? Dit is de vraag die ons bezighield bij het kiezen van ons thesisonderwerp. Daarom hebben we besloten een consensusgebaseerde richtlijn voor vitamine D op te stellen, specifiek gericht aan huisartsen.

Beste collega,

In het kader van mijn master-na-masteropleiding in de huisartsgeneeskunde heb ik een online enquête gemaakt die bij huisartsen peilt naar het officieus gebruik van e-mail of andere webtoepassingen voor communicatie tussen arts en patiënt.

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Dit jaar zal de doelgroep van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker met twee geboortejaren uitgebreid worden.

Huisartsenpraktijken zijn druk bevraagd en in volle evolutie. Een verpleegkundige kan een essentiële rol opnemen binnen een huisartsenpraktijk en een meerwaarde betekenen voor de patiënten. 

Binnen het werkingsgebied van de HVG zijn twee eerstelijnszones goed uit de startblokken geschoten. De fusiegemeente Gent vormt één eerstelijnszone. De 8 gemeenten aan de oostelijke kant van Gent (Melle, Destelbergen, Merelbeke, Lochristi, Wetteren, Wichelen, Laarne en Wachtebeke) vormen samen de andere eerstelijnszone, Scheldekracht genaamd.

CGG Eclips Gent wil met een groepstherapieprogramma jongeren en jongvolwassenen bereiken die gevlucht zijn uit hun land van oorsprong en moeilijkheden ervaren op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak.

Subscribe to Nieuws