Medische kaarten

Dient u medicatie voor te schrijven aan een persoon met een medische kaart? Opgelet: dan moet u naast het gewone voorschrift ook het ‘formulier voor aflevering medicatie luik A en en B’ invullen.

Vanaf 1 april 2014 worden door het OCMW Gent 4 types 'medische kaarten' uitgereikt. De verschillende types medische kaarten, samen met een kort overzicht van deze kaarten, vindt u in onderstaande documenten. Kaart 'type 1', met terugbetaling van het volledige bedrag, zal nog steeds het meest voorkomen. Maar de andere types, met slechts gedeeltelijke terugbetaling, kunnen ook uitgereikt worden.

Subscribe to Medische kaarten