Medicatieschema

Een ziekenhuisopname kan voor een patiënt een ingrijpende gebeurtenis zijn. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is cruciaal om een correcte transmurale informatieoverdracht te verzekeren.

Het probleem van de – intussen ruim 500 – niet-leverbare geneesmiddelen duikt geregeld op in het nieuws. De overheid heeft al maatregelen genomen, maar die zijn kennelijk ontoereikend. Wat is de impact van stockbreuken op de eerste lijn? Domus Medica wil de moeilijkheden waarmee huisartsen in hun dagelijkse praktijk worden geconfronteerd, in kaart brengen en richt een meldpunt op.

Vanaf 1 maart 2019 worden neussprays o.b.v. corticosteroïden enkel nog terugbetaald indien de arts de vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' op het voorschrift aanbrengt

Het Vlaams ApothekersNetwerk zet het medicatieschema op de kaart.

Subscribe to Medicatieschema