mantelzorg

Mantelzorger in tijden van Corona: niet evident! Sommigen slaan er zich goed door, maar voor veel mantelzorgers is dit toch een zware periode. Velen kampen met gevoelens van stress, angst of hebben andere zorgen. Met dit overzicht wil Stad Gent u attent maken op een aantal diensten die misschien een hulp kunnen betekenen voor een mantelzorger die u kent.

Het Lokaal Welzijnsbeleid/Huis van het Kind Gent is op zoek naar enthousiaste deelnemers voor hun werkgroep rond jonge mantelzorgers.

Bent u als hulpverlener in het Gentse gevestigd en werkt u rechtstreeks of onrechtstreeks samen met mantelzorgers? Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent?  Dan is deze survey iets voor u!

Beste toekomstige collega,
 

Subscribe to mantelzorg