HGR

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde een nieuw advies m.b.t. het gebruik van zink en vitamine D bij de preventie en behandeling van COVID-19. Het advies kunt u hier nalezen. 

In overleg met de bevoegde autoriteiten heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies uitgewerkt over de prioriteiten met betrekking tot voedselkeuzes die effectief kunnen bijdragen tot het behoud en de promotie van een goede gezondheid.

In dit wetenschappelijk advies geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) een stand van zaken (d.d. mei 2019) betreffende de aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zijn aanbevelingen voor meningokokkenvaccinatie bij kinderen en adolescenten herzien naar aanleiding van de veranderende epidemiologische situatie en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vaccins.

Subscribe to HGR