Geestelijke gezondheidszorg

De verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 als ook voor de doelgroep -18 jarigen zal verlengd worden tot 31 december 2022. Dit laten de drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) weten. 

In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent middelen vrij voor verschillende initiatieven op het vlak van GGZ. Zo worden onder meer 4 psychologen (4VTE) aangeworven voor 2 jaar die gratis zullen werken, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.

De  Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Gent zetten hun groepsaanbod in de kijker. Het is minder bekend dat de CGG naast individuele psychotherapie ook verschillende groepsprogramma's aanbieden. 

Van 17 september tot en met 17 oktober 2013 organiseert het Museum Dr. Guislain een maand lang activiteiten rond geestelijke gezondheidszorg.
Elke dinsdag en donderdag zal er een lezing zijn die een beeld schetst van de geestelijke gezondheidszorg vandaag. Daarnaast zijn er ook rondleidingen te volgen en films te bekijken.

Sinds 1 mei zijn de patiëntbijdragen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg veranderd. De directies van RCGG en CGG Eclips verspreiden hiervoor een infobrief. (zie bijlage)

Subscribe to Geestelijke gezondheidszorg