eHealth

Het eHealth-platform, het overheidsplatform dat gebruikt wordt door artsen en apothekers en andere professionals uit de gezondheidssector, heeft regelmatig te kampen met pannes. Om de gebruikers hierover te informeren, werd een nieuwe website gelanceerd met statusinformatie en noodprocedures.

Subscribe to eHealth