Diabetes

E-learning: accreditering aangevraagd in samenwerking met Vesaliana VZW. 

In deze e-learning legt Dr Benhalima (endocrinoloog aan het UZ Leuven) uit welke belangrijke patiëntenkarakteristieken in acht dienen genomen te worden bij de keuze van een behandeling en hoe u de adviezen uit de consensus kan toepassen in uw dagelijkse praktijk.

De Diabetes Liga publiceert twee nieuwe brochures over het thema diabetes en verkeer, gericht op patiënten enerzijds en artsen anderzijds. De brochures geven een antwoord op vele vragen met betrekking tot het veilig deelnemen aan het verkeer, het rijgeschiktheidsattest, de taken van de behandelende arts, enz.

Subscribe to Diabetes