CRAGT

Zorghotel Seniorcity zoekt een coördinerend raadgevend arts (CRA). Het WZC heeft 64 woongelegenheden.

De werkgroep CRAGT organiseerde op 7 december 2013 een symposium over levenseindezorg in het woonzorgcentrum.

Subscribe to CRAGT