Claudicatio intermittens

De richtlijn (KCE) voor de behandeling van de eerstelijnsaandoening claudicatio intermittens schrijft een conservatief traject voor. Meer specifiek betreft het een gesuperviseerd oefentraject en leefstijlcoaching door extra opgeleide eerstelijns kinesitherapeuten. Eind oktober 2018 heeft het RIZIV de beloofde financiële middelen voor deze behandeling van 300 claudicatiopatiënten vrijgemaakt, in het kader van de implementatie van deze richtlijn (KCE – 2014 p. 19, mmv prof. dr. Frank Vermassen (Ugent) en prof. dr. Inge Founeau (KUL)). 

Subscribe to Claudicatio intermittens