Bevolkingsonderzoek

Zoals elk jaar worden in de maand maart enkele belangrijke topics over het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker toegelicht in een infosheet voor de huisartsen. Deze vindt u hier terug.

Het Centrum voor Kankeropsporing (CVKO) focust dit jaar in januari op de opsporing van baarmoederhalskanker. Met deze infosheet voor huisartsen wil men extra informatie doorgeven die u kan delen met uw patiënten.

Het Centrum voor KankerOpsporing benadrukt dat het ook in deze COVID-tijden belangrijk is om te blijven screenen naar borstkanker en dat dit op een veilige manier kan gebeuren. 

Deze infosheet voor huisartsen bevat de nodige cijfers en ook duidelijke informatie die u met uw patiënten kan bespreken.

Na de heropstart van de Bevolkingsonderzoeken Baarmoederhals- en Dikkedarmkanker op 11 mei gaat nu ook het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gefaseerd terug van start.

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker worden terug opgestart. De heropstart van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

Gezien de dringende noodzaak om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en alle capaciteit van de gezondheidszorg voor de opvang van zieken te reserveren, werd in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist om het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, Baarmoederhalskanker en Dikkedarmkanker op te schorten t.e.m. 26 april. Lees hier wat dit concreet inhoudt!

Ook dit jaar onderging de procedure van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker wijzigingen. Zo worden vanaf 2020 ook de 50-jarigen uitgenodigd.

Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt de doelgroep van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker vanaf 1 januari 2019 opnieuw uitgebreid. Vanaf dan zullen ook de 51- en 52-jarigen een uitnodiging tot deelname ontvangen.

Op 14 december wordt er in het Gentse ICC een gezondheidsconferentie georganiseerd over bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals-, en darmkanker. Naar aanleiding van deze conferentie worden er toetsingsmomenten georganiseerd waarbij iedereen zijn ervaringen en meningen rond deze bevolkingsonderzoeken kan delen en feedback geven op de voorgestelde preventiestrategieën.

Subscribe to Bevolkingsonderzoek