Ambulante raadpleging psychologen

Om aan de nood aan psychologische begeleiding tegemoet te komen, hebben de drie algemene Gentse ziekenhuizen een ‘raadpleging psychologen’ gestart elk binnen de context van het eigen ziekenhuis. Dat gebeurde in overleg met de Huisartsenvereniging van Gent. Deze raadpleging ontstond vanuit een vermaatschappelijking van de psychologische zorg (artikel 107 van de ziekenhuiswet). Ze past binnen de nieuwste ontwikkelingen van de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij legt men onder andere het accent op een vroege interventie en op een toegankelijke en snelle psychologische zorg voor iedereen.

Subscribe to Ambulante raadpleging psychologen