112

Via de wet van 08/07/1964 betreffende de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) werd het 112-systeem opgericht.

Subscribe to 112