Symposium: Interprofessionele communicatie bij de re-integratie van mensen met SOLK

Datum: 
vr, 24/05/2019 - 08:30
Omschrijving: 

Op 24 mei 2019 organiseert het CVS netwerk voor Oost- en West-Vlaanderen een jaarlijks symposium, met als topic “Interprofessionele communicatie bij de re-integratie van mensen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)”

 

Programma

08:30 – 09:00 Onthaal met koffie en koeken

09:00 – 09:15 Verwelkoming Prof. Dr. Dirk Vogelaers (UZ Gent)

09:15 – 10:00 Interprofessionele afstemming rond de cliënt/patiënt Dr. Saskia Decuman (RIZIV)

10:00 – 12:00 Patiëntengetuigenissen

12:00 – 12:45 Patient empowerment dr. Edgard Eeckman (UZ Brussel)

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:30 Percepties van noden en barrières in de onderlinge communicatie tussen actoren Prof. dr. Peter Vermeir (UZ Gent)

14:30 – 15:00 Mogelijkheden van een elektronisch communicatieplatform Johan Uvin (PraktijkCoach)

15:00 – 16:00 Relevante informatie voor alle actoren: panelgesprek Panelgesprek met VDAB, zorgsector, arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer, patiëntenvereniging

16:00 – 16:30 Nabeschouwing en vragen 

 

Praktisch

Deelname is gratis. Inschrijven kan vóór 15/05/2019 via deze link.

Accreditering voor artsen (Ethiek en Economie) en kinesitherapeuten wordt aangevraagd.

Locatie: Virginie Loveling gebouw (Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent), Auditorium 01.90 Romain Deconinck 

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Type activiteit: 
Symposium