Symposium ‘Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen’

Datum: 
vr, 23/02/2018 - 14:00
Omschrijving: 

Het symposium ‘Permanente Vorming en Kwaliteitscontrole voor de Verschillende Gezondheidszorgberoepen’ wordt door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België georganiseerd te Brussel op vrijdag 23 februari 2018.

Permanente vorming na het behalen van het diploma is essentieel in de uitoefening van elk beroep dat onderhevig is aan voortschrijdende kennis, inzichten, methoden en technologische ontwikkelingen.

Dit geldt des te meer voor de beoefenaars van de verschillende gezondheidszorgberoepen: artsen, tandartsen, dierenartsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten, audiologen, enz. De kwaliteit van de geleverde zorg voor de patiënt is immers rechtstreeks afhankelijk van de uitoefening van het beroep volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarenboven vereisen nieuwe technologieën permanente ontwikkeling van manuele en communicatieve vaardigheden vanwege de gezondheidszorgbeoefenaar.

De organisatie van permanente vorming en de controle hierop is een gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen: de federale, regionale en gemeenschapsoverheden, de beroepsverenigingen, de wetenschappelijke verenigingen en de universiteiten.

Tijdens deze themavergadering zal de huidige regeling worden uiteengezet betreffende de permanente vorming in de verschillende gezondheidszorgberoepen in Vlaanderen en dit in een breder Europees perspectief. De moderatoren zullen tijdens het debat inzoomen op de voorwaarden (o.a. organisatie – opleiders – controle – verplichting – toetsing – licentie) om tot een succesvolle permanente vorming te komen, zodat de kwaliteit van de zorg, geleverd door de beroepsbeoefenaar, voor elke patiënt kan worden gegarandeerd.

 

Meer informatie

Het programma van het symposium en praktische informatie vindt u in bijgevoegde flyer.

Er werd accreditering voor artsen aangevraagd onder de rubriek Ethiek en Economie.

 

Inschrijving

Deelname is gratis, registratie is verplicht.

Inschrijven kan online, via volgende link: http://www.academiegeneeskunde.be/deelname-23-februari-2018

 

Locatie

Paleis der Academiën

Hertogsstraat 1

1000 Brussel

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Type activiteit: 
Symposium