Introductie beroepsgeheim en beroepsethiek voor hulpverleners

Datum: 
do, 08/11/2018 - 09:30
Omschrijving: 

Voor een hulpverlener vormt een vertrouwensrelatie, die hij met de cliënt probeert op te bouwen, een belangrijke basis om hulpverleningsdoelen te kunnen realiseren. Het beroepsgeheim vindt zijn bestaansreden in de bescherming van die vertrouwensrelatie. Het kennen van de wettelijke kaders is één ding. Het belet echter niet dat je keuzes moet maken in het handelen met je cliënt of dat je soms geconfronteerd wordt met morele dilemma's.

Onvermijdelijk krijg je te maken met situaties die vragen om afweging. Op grond van welke argumenten neem je welke beslissing? Hoe hou je hierbij rekening met de belangen van de verschillende betrokkenen? Hoe integreer je regelgeving, zoals bv. de wet op het beroepsgeheim, de wet op de privacy, etc., hierin? Dit alles met de bekommernis om niet alleen een goede hulpverlener te zijn, maar ook om 'goed' te doen voor je cliënt mét respect voor de juridische kaders.

Aan de hand van casussen (bij voorkeur aangereikt door de deelnemers zelf) over actuele thema' s, ervaren we dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die je de mogelijkheid geeft om voorkeur te geven aan een bepaalde handeling in een specifieke casus met oog voor het juridisch kader. Binnen deze cursus wordt daarom ingegaan op zowel het omgaan met morele dilemma's als op de juridische basis van het beroepsgeheim en worden ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht. Denk hierbij maar aan radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling etc

We gaan ervan uit dat je weet wat je opdracht is als hulpverlener binnen jouw sectoraal kader: welke doelstellingen streef je na met je dienst en welke deontologische kaders heb je ter beschikking om je handelen af te toetsen? Heb je hierrond materiaal, kan je dit mee brengen.

Annemie Van Looveren is juriste bij het SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Zij is vertrouwd met het toepassen en vertalen van juridische kaders van beroepsgeheim naar de praktijk vanuit haar werk op de juridische helpdesk, Jeugdrecht.be én verschillende praktijkgerichte publicaties. De poster rond beroepsgeheim voor (jeugd)hulpverleners dient als basis voor deze vorming.

Kris Stas is stafmedewerkster bij SAM. Beroepsethiek is een van haar werkterreinen. Ze werkt met het denkkader van het boek; "Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk", waarvan ze mede- auteur is.

 

Voor wie?

De vorming richt zich tot jou als hulpverlener; jeugdhulpverlener, hulpverlener in ambulante of residentiële setting, hulpverlener die werkt met individuen én systemen.

 

Praktisch

Wanneer en waar?

Op donderdag 8 november 2018 van van 9u30 tot 16u30. Onthaal met koffie vanaf negen uur.
Locatie: Permeke (zaal Consul) - De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen

Tijdens de middagpauze wordt een broodjesmaaltijd voorzien.

Kostprijs?

55 euro, alles inbegrepen.

Max. aantal deelnemers?

Het max. aantal deelnemers bedraagt 25.

 

Klik hier voor meer informatie. Inschrijven kan t.e.m. 25 oktober via deze link.

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Labels: 
Beroepsethiek
Type activiteit: 
Studiedag