Interuniversitair Symposium Gezondheidsrecht "De Kwaliteitswet"

Datum: 
za, 23/11/2019 - 09:00
Omschrijving: 

Op 23 november 2019 organiseert de Universiteit Gent een studiedag over de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, of nog “de Kwaliteitswet”.

Deze wet wordt aangekondigd als de wet waarmee wordt verzekerd dat de patiënt overal, of het nu in een ziekenhuis is of in een privépraktijk, op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kan rekenen. De Kwaliteitswet legt elke gezondheidzorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidzorgverstrekkingen. Die plichten hebben betrekking op de diagnostische en therapeutische vrijheid, de bekwaamheid om als gezondheidzorgbeoefenaar te werken, de karakterisatie, de omkadering, de anesthesie, de continuïteit, de permanentie, het medisch voorschrift, de reclame, de samenwerkingsverbanden, en last but not least het patiëntendossier en deling van gegevens. Al deze (nieuwe) maatregelen zullen worden toegelicht door specialisten in het gezondheidsrecht.

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven en de Universiteit Antwerpen en wordt gehouden op elk van de drie locaties:

Universiteit Antwerpen: op zaterdag 5 oktober 2019 van 9u tot 13u (voor de studiedag te Antwerpen vindt u meer informatie op de website van AHLEC)
KULeuven: op dinsdag 19 november 2019 van 17u45 tot 21u40 (voor de studiedag te Leuven vindt u meer informatie op de websote van LIGB)
Universiteit Gent: op zaterdag 23 november 2019 van 9u tot 13u.

 

Programma

9u00 / 17u45 Verwelkoming

9u10 / 17u55 Inleiding op de Kwaliteitswet
Toepassingsgebied, filosofie, verhouding tot andere wetgeving
Prof. dr. Filip Dewallens, UAntwerpen, KULeuven
Prof. Dr. Stefaan Callens, KULeuven
Dr. Sylvie Tack, UGent, UAntwerpen

9u25 / 18u10 Erkenning en bewijs van de kwaliteit van de zorgbeoefenaar
Bewijs van bekwaamheid, portfolio, visum
Prof. dr. Tom Goffin, UGent

9u45 / 18u30 Vragen

9u50 / 18u35 De therapeutische vrijheid geconditioneerd?
Karakterisatie, privileging, voorschrift en substitutie
Prof. dr. Tom Balthazar, UGent, Zorgnet-Icuro

10u10 / 18u55 Vragen

10u15 / 19u00 Risicovolle verstrekkingen
Verstrekkingen met toepassing van anesthesie, extramurale beperkingen, procedures
Dr. René Heylen, anesthesist, jurist, coordinator kritische diensten Ziekenhuis Oost Limburg

10u35 / 19u20 Vragen

10u40 / 19u25 Koffiepauze

11u10 / 19u55 Praktijkinformatie
Reclame en toegelaten praktijkinformatie
Dr. Evelien Delbeke, UAntwerpen, advocaat

11u30 / 20u15 Vragen

11u35 / 20u20 Verwerking en doorstroming van gezondheidsgegevens
Inhoud en overdracht patiëntendossier, toegang gezondheids gegevens, informed consent
Prof. dr. Thierry Vansweevelt, UAntwerpen, voorzitter AHLEC

11u55 / 20u40 Vragen

12u00 / 20u45 Toezicht en handhaving
Kwaliteitscontrole, register, Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, gezondheidsinspecteurs
Prof. dr. Steven Lierman, KU Leuven, UAntwerpen

12u20 / 21u05 Vragen

12u25 / 21u10 Debat

12u45 / 21u30 Slotwoord

 

Locatie UGent

UZ Gent, Auditorium Z, ingang nr 6, (plan)
Corneel Heymanslaan 10
9000 GENT

 

Erkenningen

Erkenning door de Orde van Vlaamse balies werd aangevraagd.

Erkenning bij het RIZIV werd aangevraagd.

 

Inschrijvingen

U kunt hier inschrijven.

De inschrijvingsprijs bedraagt 99 euro zonder verslagboek (inclusief koffie en receptie) en 150 euro met verslagboek van de studiedag. Het verslagboek wordt op een later tijdstip bezorgd door Intersentia. Bij de inschrijving dient te worden aangegeven of er al dan niet met verslagboek wordt ingeschreven.

 

Financiële gegevens

UGENT
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 GENT
BTW :BE 0248 015142

BE59 3900 9658 0026
BIC:   BBRUBEBB – ING

Nr. contante klant = 1000166843

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Type activiteit: 
Symposium