Intersectorale intervisie omtrent geestelijke gezondheidszorg Gent Zuid

Datum: 
di, 17/10/2017 - 14:00
di, 14/11/2017 - 09:00
di, 12/12/2017 - 09:00
Omschrijving: 

In het najaar gaat de begeleide intersectorale intervisie GGZ door, een aanbod vanuit SEL zorgregio Gent ism. Het Pakt en het netwerk Samenleven Welzijn en Gezondheid.

Bedoeling van de intervisie is om dienst- en hulpverleners handvatten aan te reiken voor mensen met psychische problemen. Professionelen werkzaam in Gent Zuid komen tijdens drie momenten samen om de meegebrachte casussen te bespreken, onder begeleiding van een inhoudsdeskundige Dhr. Chris Deleu.

3 sessies
  - Dinsdag 17 oktober 2017 van 14u00 tot  16u00
  - Dinsdag 14 november 2017 van 9u00 tot 11u00
  - Dinsdag 12 december 2017 van 9u00 tot 11u00

Locatie: Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217, 9000 Gent

Om een meerwaarde uit de intervisie te halen, is het aangeraden om deel te nemen aan de drie sessies. Na inschrijving wordt van iedere deelnemer minstens één casus verwacht.

Meer info in de uitnodiging in bijlage.

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Type activiteit: 
intervisie