Intersectorale intervisie omtrent geestelijke gezondheidszorg Brugse Poort

Datum: 
di, 12/09/2017 - 14:00
di, 10/10/2017 - 14:00
di, 14/11/2017 - 14:00
Omschrijving: 

In het najaar gaat de begeleide intersectorale intervisie GGZ door, een aanbod vanuit SEL zorgregio Gent ism. Het Pakt en het netwerk Samenleven Welzijn en Gezondheid. Bedoeling van de intervisie is om dienst- en hulpverleners handvatten aan te reiken voor mensen met psychische problemen. Professionelen werkzaam in een zelfde wijk/regio komen tijdens drie momenten samen om de meegebrachte casussen te bespreken.

Op drie momenten, telkens van 14.00 tot 16.00 in Welzijnsbureau Brugse Poort.

Om een meerwaarde uit de intervisie te halen, is het aangeraden om deel te nemen aan de drie sessies. Na inschrijving wordt van iedere deelnemer minstens één casus verwacht.

De grootte van de groep is beperkt tot 10 personen dus snel inschrijven is de boodschap!

Meer info in bijlage.

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Type activiteit: 
intervisie