Algemene vergadering HGR: Chemicals and health: risks and how to counteract

Datum: 
wo, 15/05/2019 - 14:15
Omschrijving: 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR- SHC) heeft het genoegen u uit te nodigen voor zijn Algemene Vergadering 2019, die dit jaar in het teken van het domein "chemische agentia" zal staan.

Deze keer wordt de Algemene Vergadering uitsluitend in het Engels gehouden. Er wordt voorzien in een simultane vertaling naar het Frans en het Nederlands vanuit het Engels.
 

Achtergrond

In de afgelopen honderd jaar zijn de sociaaleconomische omstandigheden in de westerse landen aanzienlijk verbeterd. Hoewel de levensverwachting is gestegen, is de incidentie en prevalentie van veel 'beschavingsziektes' toegenomen. Uit een overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal blijkt dat verontreinigende stoffen, synthetische chemicaliën en fysische factoren die verband houden met de hedendaagse levensstijl en de huidige milieuomstandigheden belangrijke oorzakelijke factoren zijn voor verschillende ziekten. Tijdens deze wetenschappelijke vergadering zal de Raad proberen op zijn minst een gedeeltelijk antwoord te geven op de vraag:

"Waarom dit gebeurde, welk type agentia zijn hierbij betrokken en wat kan er gedaan worden om tot een effectieve preventie te komen?”

We worden blootgesteld aan een enorm aantal chemische stoffen, waarvan waarschijnlijk een paar procent mutagene, carcinogene, endocrien-verstorende of receptor-bindende eigenschappen hebben. Wat kunnen de experts van de Hoge Gezondheidsraad voorstellen om "Chemische stoffen en Gezondheid" met elkaar te verzoenen?

Voor de toekomst van onze kinderen suggereren we de implementatie van het concept van "fysisch-chemische milieuhygiëne" en de implementatie van de best mogelijke nieuwe technologische innovaties.

Voor de Raad en veel experts is het van essentieel belang dat bij de beleidsvorming naar bezorgde burgers, velddeskundigen, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties wordt geluisterd.

Wij nodigen u van harte uit om gedachten te delen tijdens onze jaarlijkse vergadering!
 

Moderator voor deze dag: Prof. Catherine Bouland - ULB

 

Het voorlopig programma

• 12.00 : Registration and sandwiches
• 13.00 : "Welcome" by Prof.Jean Nève - President SHC
• 13.10 : Introduction by Prof. Nicolas Van Larebeke - SHC
• 13.25 : Genomic modifications across age and gender in human populations
              exposed to environmental contaminants: the necessity of
              prevention by Prof. Jos Kleinjans - Maastricht University
• 13.55 : Questions from the public (Moderator + Prof. Jos Kleinjans)
• 14.10 : Endocrine disruption by Prof. Laura Vandenberg
              - University of Massachusetts - Amherst
• 14.55 : Questions from the public (Moderator + Prof. Laura Vandenberg)
• 15.10 : Propositions and recommendations from the SHC - 
              Prof. Greet Schoeters - UA/SHC 
• 15.35 : Questions from the public (Moderator + all lecturers)
• 16.05 : General conclusions by Prof. Nicolas Van Larebeke - SHC
• 16.15 : Networking reception

Praktisch

Deadline inschrijvingen is 3 mei 2019 en inschrijven kan hier.
Deelname is gratis. Lunch en receptie zijn inbegrepen. 

Zuidertoren (Federale Pensioendienst) - Europa esplanade, 1060 Brussel

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Type activiteit: 
Studieavond