Werkgroepen

De geschillencommissie van de HVG buigt zich o.a. over de vragen van vrijstelling voor de wachtdienst. Daarnaast bemiddelt de commissie bij conflicten.