Eigen LOK-aanbod

Update: 19/04/2022

We bevelen onderstaande LOK-onderwerpen van harte aan. Het zijn thema's die de eigen praktijk overstijgen, en die leven in Gent. Hoe meer LOK's ermee aan de slag gaan, hoe meer eenvormigheid in het Gentse zorglandschap!

1. Correct registreren in je EMD en kwaliteitsvolle Sumehrs maken

Contactpersoon: karel.strobbe@hvg.be (09 335 24 89)

Met de zomercampagne ‘Summer of Sumehr’ (2021, 2022) hebben we de Gentse huisartsen gestimuleerd om werk te maken van veel en goede Sumehrs. Uiteraard is dat een inspanning van lange adem. 

De Sumehrs zijn een hulpmiddel voor de doorstroming van patiënteninformatie van de eerste naar de tweede lijn, vooral voor ongeplande zorg. De Gentse ziekenhuizen geven aan dat de kwaliteit en kwantiteit van de Sumehrs nog beter kan. De HVG heeft zich geëngageerd om iets te doen met dat signaal. Momenteel heeft zo’n 35% van de Gentenaars een Sumehr. Dat kan beter. We willen van Gent een Sumehr-topregio maken. 

De kunst van het goed registreren in een patiëntendossier – dé premisse voor goede Sumehrs - staat niet in steen gebeiteld. Deze LOK-groep is daarom opgevat als een reeks (open) vragen en stellingen. Het wordt dus geen theoretische LOK-groep, maar een interessante gespreksavond of -middag. We bevragen elkaars praktijk en wisselen tips en aanbevelingen uit. We leren van elkaar. 

2. Nieuw document voor de registratie van therapiebeperkingscodes en zorgdoelen in de Gentse WZC'a

Maar liefst 60 woonzorgcentra, waaronder ook de Gentse, namen een document in gebruik waarin de afspraken rond therapiebeperking en zorgdoelen worden vastgelegd. Via dit document doen ook de zogenaamde ‘NTR (of DNR)-codes’ hun intrede in de woonzorgcentra. Dat is nieuw en van belang voor u als huisarts, want u kent die codes toe.

Duik met je LOK in de details en finesses van dit document, en bespreek eigen casussen van patiënten in de WZC'a. Het is een meerwaarde om een CRA uit je wijk uit te nodigen voor dit overleg.

Deze hulpmiddelen zullen jou zeker helpen bij de voorbereiding: