Documenten

Onder de rubriek documenten kan u zowel praktijkondersteunende documenten als verslagen van vergaderingen terugvinden. Door gebruik te maken van de selectieboxen kan u de documenten die u zoekt terugvinden.

Algemene Documenten

PDF icon Privacyverklaring HVG voor leden
PDF icon Privacyverklaring HVG voor patiënten

Algemene Vergadering

Bestand Presentatie AV

Beleidsondersteunend Orgaan

PDF icon Visie BO.pdf

Corona

PDF icon Aanpak van respiratoire symptomen bij de palliatieve patiënt.pdf
PDF icon Expert Als iemand niet meer beter wordt en overlijdt belgie (1).pdf
PDF icon Afscheid nemen op afstand.pdf
PDF icon 2020_04_09_Beleid huisartsenbezoek WZCa.pdf
PDF icon 2020_03_gratis telefonische BOV-coaching.pdf
PDF icon def. brief - informeren opstart cohortrondes binnen ELZ.pdf
PDF icon 2020_05_Invulblad contacten-def_v2.pdf
PDF icon 2020.05.19 Afspraken HVG COVID-19.pdf
PDF icon COVID-centra Gent zonder telefoonnummer.pdf
PDF icon Flowchart dakloze personen.pdf
PDF icon Flowchart COVID19 WZC testing.pdf
PDF icon 2 flowcharts-Testcriteria niet-ziekenhuispersoneel+ziekenhuispersoneel.pdf
PDF icon Flyer wat na test (1).pdf
PDF icon gevoeligheid PCR test.pdf
PDF icon Hanleiding_u opgeven voor een covid-shift_weekwacht.pdf
PDF icon 2019_03_Handleiding_u_opgeven_ voor_covid_shift.pdf
PDF icon Handleiding: afname naso- en oropharyngeale wisser
PDF icon 2020_04_kraamzorg_ttv_covid19.pdf
PDF icon Lokale contact tracing Gent.pdf
PDF icon Nuttige links.pdf
PDF icon aanbod-therapeuten.pdf
PDF icon Opvang kinderen bij besmetting (1).pdf
PDF icon 2020_04_02_Handhygiëne_COVID-19.pdf
PDF icon Tijdsbalken testen van hoog risico contacten.pdf
PDF icon lijst_risicopatienten covid19.pdf
PDF icon 20200407_Persbericht_Masker 19.pdf
PDF icon presentatie Domus Medica 3mei.pdf
PDF icon webinar artsen.pdf
PDF icon COVID-19 procedure afname wissers v2_09042020.pdf
PDF icon Protocol opvang daklozen
PDF icon 2020_03_26_schoonmaakprocedure_praktijk.pdf
PDF icon verkorte_procedure_COVID-19_beslisboom_thuisisolatie-samengevoegd.pdf
PDF icon 2020_04_testing_CRA.pdf
PDF icon Handrub voor zorgverleners .pdf
PDF icon COVID-kinderen.pdf
PDF icon Signalisatiebericht triagecentrum.pdf
PDF icon Telefonische consulten WGC.pdf
PDF icon Vacature onthaal TC.pdf
PDF icon 2020_05_14_eForm.pdf
PDF icon Verwijscriteria huisartsen pre-triage naar spoed.pdf
PDF icon 2020_04_16_Videoconsultaties_COVID-19.pdf
PDF icon Staalname gegevens.pdf
PDF icon Werkinstructies covid-staal labo CRI

Documenten met betrekking tot de wachtdienst

PDF icon Affiche telefoonnummer wachtposten gent 1733.pdf
Bestand Brochure Mobiel Crisis Team
PDF icon Flowchart infectieziekten
PDF icon Folder GMD in meerdere talen
PDF icon Folder voorschrijven medicatie op de wachtposten
PDF icon Formulier OCMW voor behandelende arts (drieluik)
PDF icon Handleiding Mediris
PDF icon Handleiding Mediris: attest via mail verzenden
PDF icon Intern Reglement Klachtenbehandeling
PDF icon Intern reglement wachtdienst Gent-Scheldekracht
PDF icon Kaart Gent met verschillende zones
PDF icon Labo procedure.pdf
Bestand Tips voor uw veiligheid op de wachtposten

Ombudsdienst, Documenten met betrekking tot de wachtdienst

PDF icon Flowchart melding en behandeling agressie.pdf
PDF icon Flowchart melding en behandeling agressie.pdf

Nieuws

PDF icon Gentse huisartsen vragen aparte testlocatie, nu reizigers sy... - De Standaard.pdf

onderzoek

PDF icon Begeleidende brief kwantitatief deel HA.pdf

Praktijkondersteuning

PDF icon Aanvraag accreditering
PDF icon aanvraag diabetespas.pdf
PDF icon aanvraag palliatieve zorgcheque.pdf
PDF icon Affiche Corona: wachtzaal niet betreden
PDF icon Charter Ethisch vervangen van een collega
PDF icon Charter Overleden arts
PDF icon Infobrochure dringende medische hulp.pdf
PDF icon folder derde betaler.pdf
PDF icon folder gmd.pdf
Bestand Gemotiveerde aanvraag voor onderzoek binnenmilieu
PDF icon Infobox RIZIV: wegwijzer voor de huisarts
PDF icon Katz-schaal.pdf
PDF icon Nieuw model dixit-attesten
PDF icon Overzicht taalondersteuning voor Gentse huisartsen
PDF icon Patiëntenbrochure.pdf
PDF icon Preoperatief formulier
PDF icon Preoperatieve toestemming.pdf
PDF icon Preoperatieve vragenlijst.pdf
Bestand 20181011_PP_vorming radicalisering_Huisartskoepel.pptx
PDF icon 2020_08_printscreen_eForm.pdf
Bestand Procedure rond aanpak van scabiës
PDF icon Protocol gedeelde zwangerschapsopvolging.pdf
Office spreadsheet icon registratieformulier griep
Bestand Nummers Gentse ziekenhuizen.docx
PDF icon Terugbetaling zorg aan persoon met medische kaart
PDF icon verhoogde terugbetaling bij verwijzing.pdf
Bestand Zwangerschap - Verwijsbrief gynaecoloog gedeelde zwangerschapsopvolging HVG.docx
PDF icon Hoe een voorschrift aanmaken_ U maakt een eform aan Bij de laatste stap van de eform (bij telefonisch consult of afspraak ter plekke) geeft u aan dat er geen staal is afgenomen en dat de patiënt is doorverwezen naa.pdf
PDF icon Zorgpad dementie

Vacatures

PDF icon 2020_Vacature_projectmedewerker .pdf
PDF icon vacature_huisarts_DeKaai_mei2020.pdf
Bestand Zaalarts interne-geriatrie_V11052020.docx

Werkgroep Communicatie

Bestand 2018 09 03 Verslag WG Communicatie
Bestand 2018 10 08 Verslag WG Communicatie
Bestand 2018 11 19 Verslag WG Communicatie
Bestand 2019 05 13 Verslag werkgroep communicatie

Werkgroep IT

Bestand 2020 08 04 verslag werkgroep IT

Werkgroep Oncologie

Bestand Betalingsaanvraag MOC.docx

Werkgroep PAKT

PDF icon Brochure Aanbod Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 2016
Bestand 2019 05 24 Verslag werkgroep PAKT

Werkgroep Wachtdienst

Bestand 2020 01 07 Verslag kernwerkgroep.docx
PDF icon Organigram wachtdienst