Lokale contact tracing Gent

Op woensdag 16 september organiseerde stad Gent, i.s.m. de HVG, een webinar met als thema: ‘Lokale contacttracing en quarantainecoaching Gent'. De gebruikte presentatie vindt u hier terug.

De ELZ en de stad hebben een lokaal systeem van 'contact tracing' opgezet. Hierbij kan er extra ondersteuning geboden worden bij COVID+ patiënten in de bestrijding van lokale uitbraken. Je kan signalen melden over individuele patiënten (mits toestemming) en over situaties in de buurt. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je hieronder.
 

Signaal op patiëntniveau

Is je patiënt covid+ en is je inschatting dat het moeilijk zal zijn om alle maatregelen na te leven? Of vermoed je dat je patiënt mogelijks drempels zal ervaren m.b.t. telefonische contacttracing van het Vlaamse callcenter? Indien je vermoedt dat je patiënt moeilijk bereikbaar zal zijn of nood heeft aan ondersteuning bij de contacttracing, kan men een huisbezoeker langssturen. Je kan ook patiënten die hun resultaat nog niet kennen, of negatief getest hebben maar nog in quarantaine zitten, melden. Mits toestemming van de patiënt kan er extra ondersteuning komen via maatschappelijk werkers (bv. praktisch helpen bij naleven quarantainemaatregelen, melden van een precaire situatie, …). Dit systeem is een samenwerking tussen OCMW, mutualiteiten en CAW.

Hoe melden?

 1. Toestemming van patiënt vermelden in eigen GMD (in de toekomst kan dit mogelijks via een eform; momenteel nog gewoon te noteren dat er toestemming is)
 2. De case kan gemeld worden:
 • Telefonisch op 0473 89 01 38 (tussen 9u en 18u - bij voicemail laat je je contactgegevens na en belt men terug)
 • Beveiligd via de app Siilo door deze QR-code te scannen
 • Via e-mail aan lokalecontacttracing@stad.gent
 • Via E-form melding aan de mSPOCS
 1. Welke gegevens laat je na?
 • IC ok (= informed consent is gegeven)
 • Rijksregisternummer patiënt
 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer patiënt
 • Straat
 • Ziekenfonds
 • Eventuele vertrouwens persoon/maatschappelijk werker bij OCMW, ziekenfonds, CAW, …
 • Zeer korte situatieschets
 • Contactgegevens arts

 

Signaal op buurtniveau

Constateer je bijvoorbeeld problemen in een woonblok, pleintje, vereniging, …? Dan kun je dit melden: