Praktijkwerking

Op dinsdag 04/12/2018 zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan.

Dementievriendelijk Gent wil samen met Alain Remue van de Federale Politie en met Politie Gent mantelzorgers sensibiliseren over de vermissingsfiche. Door deze fiche (zie bijlage) op voorhand in te vullen, zijn mantelzorgers voorbereid wanneer hun partner, familielid, vriend of buur met dementie vermist raakt.

De prioritaire zones (wijken/gemeenten) voor impulseo-premies zijn gekend. Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar één van deze prioritaire zones, een premie krijgen.

Geachte Collega

In het kader van een masterthesis willen we nagaan wat de ervaringen en overtuigingen van de huisarts zijn over de uitvoering van euthanasie bij de patiënt met dementie.

Het eHealth-platform, het overheidsplatform dat gebruikt wordt door artsen en apothekers en andere professionals uit de gezondheidssector, heeft regelmatig te kampen met pannes. Om de gebruikers hierover te informeren, werd een nieuwe website gelanceerd met statusinformatie en noodprocedures.

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent organiseert in het voorjaar van 2019 een nieuwe groepscursus om te stoppen met roken. In groep vinden mensen steun; iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen, er kan veel gedeeld en gelachen worden, men kan ervaringen uitwisselen, …

Huisarts Marc Cosyns licht in zijn column voor de Artsenkrant toe hoe hij kijkt naar het initiatief om een gedeeld zwangerschapsprotocol te ontwikkelen voor de hele regio Gent.

Vanaf vandaag wordt opnieuw een warmteperiode met enkele dagen van aanhoudende warmte verwacht. In het kader van de campagne 'warme dagen' en het Vlaamse warmteactieplan wil het Agentschap Zorg en Gezondheid u oproepen om tijdens deze warme dagen extra aandacht te besteden aan zowel zelfzorg als de zorg voor anderen.  

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar over het gebruik van orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten bij trombo-embolie.

Vanaf 1 juli 2018 wijzigt het aanbod aan beschikbare vaccins Boostrix en Cervarix in Vlaanderen.

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking