Praktijkwerking

De prioritaire zones (wijken/gemeenten) voor impulseo-premies zijn gekend. Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar één van deze prioritaire zones, een premie krijgen.

De 10 Lokale Dienstencentra (LDC's) in Gent gaan niet meer elk apart hun aanbod bekend maken naar burgers toe, maar zullen in clusters samenwerken. Een cluster van LDC’s zal een regio in Gent bedienen. Hieronder kunt u de indeling van die regio’s terugvinden.

Minder administratie en meer zekerheid om betaald te worden als men een patiënt behandelt die niet bij het Riziv ingeschreven is: dat zijn de voordelen van MediPrima. Het systeem wordt momenteel getest bij een aantal huisartsen verspreid over het land. Het Riziv zal eerstdaags een specifieke e-learning online plaatsen.

Graag stellen we V³ector aan u voor. V³ector is een intensief ambulant programma voor cliënten met stemmingsstoornissen. Dit psychotherapeutisch aanbod in groepsverband is gericht op het versterken van eigen mogelijkheden.

Op zoek naar een beweegactiviteit waar iedereen kan aan meedoen? Een wandeling in het groen of een speeltuin voor de kinderen? Een begeleide beweegles in uw wijk? Een sportclub om uw conditie wat op te krikken? U vindt het allemaal dankzij de Gentse beweegzoeker!

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuw advies met aanbevelingen over de vaccinatie tegen herpes zoster virus (gordelroos, zona).

Van griep is momenteel nog weinig of geen sprake. Laten we dit doortrekken tijdens de winterperiode! Huisartsen spelen een belangrijke rol in het sensibiliseren van hun patiënten om zich te laten vaccineren.

Update over de geneesmiddelen Coruno en Corvaton: op 10 augustus meldde het RIZIV dat de verplichting om een verklaring van een specialist te hebben, zal geschrapt worden en dat de patiënt in afwachting hiervoor niet op raadpleging bij een specialist hoeft te gaan.

Heeft u patiënten die in een asielprocedure zitten, of die erkend vluchteling zijn en die baat zouden hebben bij een cursus Mind-Spring? Mind-Spring is een psycho-educatieprogramma voor vluchtelingen en asielzoekers in eigen taal om hun mentale weerbaarheid te vergroten. Er zijn nog plaatsen vrij in de komende reeksen in september en oktober!

Het lichaam kan bij hitte anders reageren op medicatie. Daarom raadt het Vlaams Warmteactieplan chronisch zieken en ouderen aan hun huisarts of apotheker te raadplegen om na te gaan of tijdelijke aanpassingen aan hun medicatieschema wenselijk zijn.

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking