Praktijkwerking

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar over het gebruik van orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten bij trombo-embolie.

Vanaf 1 juli 2018 wijzigt het aanbod aan beschikbare vaccins Boostrix en Cervarix in Vlaanderen.

Voor het INTEGO project, een huisartsenregistratienetwerk van de KU Leuven, zoekt men gebruikers van CareConnect die hun data (automatisch) willen delen om de impact van het milieu op de gezondheid na te gaan. INTEGO biedt ondersteuning om beter te registreren in het EMD, dit houdt geen extra werk in voor de huisarts.

De ziekte van Verneuil, ook wel gekend als Hidradenitis Suppurativa (HS), is een vrij frequente (1/100 mensen), maar niet zo goed gekende huidziekte. De letsels zien er uit als een vorm van acne, maar dan op andere plaatsen dan de typische jeugdpuisten. Het is belangrijk dat deze ziekte beter bekend geraakt bij de eerstelijn want een multidisciplinaire aanpak is sterk aanbevolen.

Een gratis telefoonlijn voor mensen die er zelf niet meer toe geraken om boodschappen te doen? Het bestaat! De Samana Boodschappenlijn, in samenwerking met Colruyt, is een dienst gedragen door mensen uit de buurt die openstaat voor iedereen!

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuwe aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt. 

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening grondig vernieuwd. Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de participatie van de patiënt (empowerment).

Momenteel loopt aan de UGent een onderzoek rond ‘het medicatiegebruik van het kind en de verwachtingen van ouders wanneer ze een zorgverlener uit de eerste lijn bezoeken voor hun kind’. Men zoekt nu nog huisartsen om deel te nemen aan deze enquête.

Er is een gebruikersgroep opgericht voor CareConnect gebruikers (CtoC – Connect to care).

Wil je graag dat éénlijn.be in de zomermaanden bij jou in de praktijk langskomt en uitlegt hoe de eGezondheidsdiensten werken? Tijdens de zomermaanden biedt éénlijn.be een speciaal aanbod voor groepspraktijken en/of voor lokale groepen artsen die allemaal eenzelfde EMD-pakket gebruiken.

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking