Praktijkwerking

Vanaf 15 maart werkt de wachtpost Gent niet langer met Trigonia maar schakelen we over naar Mediris voor de registratie van patiëntencontacten en het maken van verslagen tijdens week- en weekendwachten.

De Hoge Gezondheidsraad geeft aanbevelingen i.v.m. de kwantitatieve samenstelling van voedingssupplementen. De in Belgische wetten toegestane maximale gehaltes aan nutriënten in voedingssupplementen overschrijden de werkelijke behoeften van onze bevolking. Bovendien moet er steeds worden gestreefd naar een voedingsevenwicht door gezonde, gevarieerde voeding te bevorderen.

In verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werkt Kind en Gezin mee aan het TIARA (Tracking Infants At Risk for Autism spectrum disorder) onderzoek. Er kunnen dus baby’s bij u op consultatie komen die ook opgevolgd worden in deze studie.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het GSK willen u inlichten over de aanbevelingen voor het terugtrekken uit de markt van Panadol Retard 8 uur, 665 mg tablet met gereguleerde afgifte omdat een overdosis complex en moeilijk op te volgen is.

Voor een grootschalige studie van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel zoekt men 120 deelnemers die een conservatieve behandeling zoeken voor hun chronische nek- en/of rugpijn en comorbide insomnia. Wilt u de flyer verspreiden in uw wachtzaal?

Het doel van het zorg- en welzijnspad dementie is een betere coördinatie van de zorg voor personen met dementie over verschillende disciplines en instanties heen. Als huisarts bent u de rode draad doorheen het zorgpad dementie. Hoe zorgt u dat uw patiënt het zorgpad moeiteloos doorwandelt? 

De firma Kela Pharma meldt dat door productieproblemen Maniprex® 250 mg omhulde tabletten en Maniprex® 500 mg filmomhulde tabletten voor onbepaalde duur niet meer beschikbaar zullen zijn na uitputting van de voorraad. Een switch naar het alternatief kan mogelijk voor problemen zorgen in de behandeling van bepaalde patiënten.

Is het Namaste-huis in Merendree u bekend? Het is een plek waar mensen, met een ondersteunend programma, op adem kunnen komen. Wie in het Namaste-huis verblijft, voelt zich vaak overvraagd en gestresseerd.

In de maand maart wordt dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek opnieuw in de kijker gezet. Het bevolkingsonderzoek blijft sterke resultaten boeken. Hieronder kun je een infosheet met informatie voor huisartsen terugvinden.

EBM Practice Net lanceert een nieuwe naam ebpracticenet, een nieuw logo en een nieuwe website. Vanaf nu is de databank uitgebreid en afgestemd op meerdere zorgberoepen in de eerste lijn. Na (gratis) registratie hebt u toegang tot alle evidence based informatie en richtlijnen, snel raadpleegbaar voor, tijdens of na een consultatie.

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking