Praktijkwerking

Het opvangcentrum in de pontonboot Reno verwelkomde op 6 februari 2020 de eerste bewoners. Hieronder lees je wat er gebeurt wanneer een bewoner de hulp van een huisarts nodig heeft.

De betrokkenheid van de huisarts bij het MOC is belangrijk voor de patiënt. De nieuwe conventie tussen artsen, ziekenfondsen en de overheid voorziet nu in een vergoeding voor de video-MOC. Dat zal de participatie van huisartsen in het MOC faciliteren en stimuleren.

Op 7 december 2019 vond het CRAGT-symposium plaats met als titel 'Dementie in het WZC: van diagnose naar zorg'.

Huisartsen kunnen gratis inloggen op de CEBAM-websites ebpnet.be (gratis website voor huisartsen met klinische praktijkrichtlijnen) en cdlh.be (gratis medische digitale bibliotheek). Meer informatie over hoe je precies kan inloggen, vind je in het inlogschema.

De tongbasis, strottenklep, slokdarmmond, larynx en farynx kunt u bij rechtstreekse inspectie via de mond niet zien. Gaat het wel degelijk om een tonsillitis? Of wordt de keelpijn veroorzaakt door een gezwel? Is de heesheid het gevolg van een laryngitis? Van een poliep? Of van een verlamming? Waarom is die vrouw zo kortademig? Is dat eet/slikprobleem louter psychisch, of is de oorzaak toch organisch? En checkt u graag de klinische evolutie –in dat donker hoekje- bij de follow up?

Op donderdag 14 november organiseert de HVG, i.s.m. CAW Gent en vzw Nieuw Gezin, een ronde tafel met als thema 'Hoogconflictueuze echtscheidingen en de rol van de huisarts hierin'. Het is de bedoeling om ervaringen te delen, gezamenlijke knelpunten te duiden en op basis hiervan ook de ondersteuning van jou als huisarts (o.a. met vorming) te optimaliseren. Wij zijn alvast benieuwd naar jouw inbreng!

Het OCMW Gent roept huisartsen op om soepel om te springen met de

Sinds 1 januari 2019 zijn er een aantal zaken veranderd voor huisartsen die een 'mobiliteitshulpmiddel' willen voorschrijven voor hun patiënten. Sinds dan zijn de tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen namelijk een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming geworden en worden de tegemoetkomingen daarvoor niet langer terugbetaald via het federale RIZIV.

Op maandag 14/10/2019 zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan.

De prioritaire (= huisartsarme) zones voor huisartsen in de regio Groot-Gent zijn bekend. 

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking