Praktijkwerking

De politie vraagt of we een lijst kunnen opmaken met huisartsen die bereid zijn om overdag een overlijden te gaan vaststellen en/of overdag een aangehouden persoon medische bijstand te verlenen.

Op 1 december 2018 vond het CRAGT-symposium plaats met als titel 'Te ziek of te moe om te leven: hoe een zorgvuldig antwoord formuleren?'.

Vanuit Arteveldehogeschool loopt momenteel het innovatieve onderzoeks- en dienstverleningsproject ACTIEF @thuis.

In bijlage bevindt zich de meest recente procedure voor het behandelen van scabiës.

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen. Deze zijn bedoeld om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

De richtlijn (KCE) voor de behandeling van de eerstelijnsaandoening claudicatio intermittens schrijft een conservatief traject voor. Meer specifiek betreft het een gesuperviseerd oefentraject en leefstijlcoaching door extra opgeleide eerstelijns kinesitherapeuten. Eind oktober 2018 heeft het RIZIV de beloofde financiële middelen voor deze behandeling van 300 claudicatiopatiënten vrijgemaakt, in het kader van de implementatie van deze richtlijn (KCE – 2014 p. 19, mmv prof. dr. Frank Vermassen (Ugent) en prof. dr. Inge Founeau (KUL)). 

Ongetwijfeld ziet ook u regelmatig patiënten waarvan u denkt: ‘deze persoon zou baat hebben bij wat meer beweging’, maar weet u niet altijd hoe u de patiënt hiertoe kan aanzetten? Dan kan Bewegen op Verwijzing (BOV) een oplossing zijn!

De Diabetes Liga publiceert twee nieuwe brochures over het thema diabetes en verkeer, gericht op patiënten enerzijds en artsen anderzijds. De brochures geven een antwoord op vele vragen met betrekking tot het veilig deelnemen aan het verkeer, het rijgeschiktheidsattest, de taken van de behandelende arts, enz.

Wat zijn de ervaringen en overtuigingen van de huisarts over de uitvoering van euthanasie bij de patiënt met dementie?

Het eHealth-platform, het overheidsplatform dat gebruikt wordt door artsen en apothekers en andere professionals uit de gezondheidssector, heeft regelmatig te kampen met pannes. Om de gebruikers hierover te informeren, werd een nieuwe website gelanceerd met statusinformatie en noodprocedures.

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking