Praktijkwerking

Karus, toonaangevend in de geestelijke gezondheidszorg, onder die naam en slagzin engageren Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem zich vanaf januari 2018 als (fusie)ziekenhuis voor een samenleving waarin mensen met psychische en en psychiatrische kwetsbaarheden een volwaardige plaats kunnen innemen.

Volg op www.e-learninghealth.be de zeer nuttige e-learning "Veilig minder antibiotica? Ontdek hoe!". Deze training van slechts 10 minuten is ook interessant voor u!

Op de Suïcidepreventie-reflex-website van Zelfmoord1813 vindt u een e-learning aanbod gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde in mei reeds een klinische richtlijn over de behandeling van lage rugpijn. Nu gaat het KCE nog verder met een ‘zorgpad’ en online tool dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken en behandelingen best worden uitgevoerd.

De WVVK (Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Kinesitherapeuten) is de trekker van een multidisciplinair project inzake de beste aanpak van vasculaire claudicatio intermittens (etalagebenen), dat in 2018 van start gaat in Gent en Leuven. De huisarts en kinesitherapeut staan centraal in de aanbevolen conservatieve behandeling van de claudicatiopatiënt.

Eetexpert ontwikkelde nieuw materiaal rond somatische detectie en opvolging van eetstoornissen. Het vormt een aanvulling op het bestaande draaiboek voor huisartsen.

Welke maatregelen zijn mogelijk bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico? Hoe efficiënt screenen? Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen bracht recent een update van de richtlijn uit met antwoord op acht klinische, valgerelateerde vragen.

Sinds 30 juni 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe witte modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Het OCMW Gent ontvangt echter nu nog steeds oude doktersbriefjes. De Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) zal deze oude briefjes nog aanvaarden voor terugbetaling tot 31 december 2017. Maar het OCMW zal de zorgverstrekker erop wijzen dat er nieuwe moeten gebruikt worden.

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert consensusvergaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen. Er is een nieuw juryrapport beschikbaar over het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene.

Pinda-allergie is de belangrijkste oorzaak van sterfte ten gevolge van een voedselallergie! Recent onderzoek toont echter aan dat het risico op het ontwikkelen van een pinda-allergie sterk kan verminderd worden. De huisarts kan hier een cruciale rol spelen door kinderen met ernstig eczeem en/of ei-allergie jonger dan 12 maanden oud door te verwijzen naar een dienst kinderallergologie van een ziekenhuis.

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking