Navorming

Domus Medica stelt gratis sprekers ter beschikking voor een 2 uur durende vorming over de re-integratiewetgeving. Een ideaal aanbod voor LOK-groepen!

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde een klinische richtlijn voor de aanpak van acute of chronische lage rugpijn. De richtlijn bevat aanbevelingen voor alle betrokken zorgverleners. Tijdens deze avondvoorstelling wordt ingegaan op de implicaties voor huisartsen en kinesitherapeuten.

Jong Domus nodigt u op 18 juni uit op de filmavond "La Fille Inconnue" over een jonge Belgische huisarts, met achteraf een nabespreking van Dokters4Dokters en een drankje.

Het evaluatierapport van het navormingsproject CNI is klaar!

Chronische zorg is bijzonder complex en van de huisarts wordt tegenwoordig steeds meer verwacht. Gelukkig staat u er als huisarts niet alleen voor. U kunt taken uitbesteden aan andere zorgverleners, zoals de diëtist, diabeteseducator, kinesitherapeut, of tabakoloog. In de praktijk is de samenwerking met deze zorgverleners niet vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde het LMN Samen in Zorg een LOK/navorming hierover.

Het LMN gaat in gesprek met alle LOK-verantwoordelijken in de Gentse regio (Gent-Destelbergen-Melle-Merelbeke) om de wisselwerking tussen het LMN en de LOK’s te bevorderen.

LMN Samen in Zorg, PLAZZO, provincie Oost-Vlaanderen en deel-SEL Gent stellen u graag voor: It takes 2 to tango, een initiatie-avond voor patiënten en eerstelijnszorgverleners. De eerste passen naar een samenspel in de zorg worden gezet. De patiënt verandert, de zorg evolueert, de zorgverstrekkers moeten hun communicatie-aanpak aanpassen.

Eenlijn.be geeft een opleiding aan huisartsen en apothekers om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de eHealthdiensten (de e-HealthBox, Vitalink, Vaccinnet,...).

Wil u nagaan welke navormingen er binnen uw regio werden of worden georganiseerd en of u deze kan bijwonen? Wenst u inspiratie op te doen voor thema's of sprekers? De werkgroep navorming inventariseerde het reeds voorbije en het toekomstige navormingsaanbod per lokale navormingskring. Neem zeker een kijkje!

Vaak wordt gesteld dat de relatie tussen patiënt en huisarts onder invloed van uiteenlopende factoren de voorbije 10-15 jaar sterk is veranderd (o.m. onder invloed van het internet). Is dat zo of spelen die veranderingen zich eerder aan de oppervlakte af? En als het zo is, welke zijn die veranderingen dan? En ook: hoe gaan huisartsen daar het best mee om? Het antwoord op deze vragen wil men delen en bediscussiëren met de huisartsen. 

Pagina's

Subscribe to Navorming