Allerlei

Suïcidepreventie kan pas slagen als verschillende partijen samenwerken. Een ‘zorgpad’ tekent die samenwerking uit. Op 2 april 2020 begint de uittekening ervan voor de ELZ Gent, Scheldekracht en Schelde-Leie. Kom je naar de startvergadering?

We volgen de situatie als huisartsenkring op de voet en hebben overleg met de overheid en de ziekenhuizen. Gezien de magere info die we vanuit de overheid krijgen, willen we u over nog een aantal bijkomende zaken informeren.

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben de procedures voor gezondheidsprofessionals aangepast aan de huidige situatie.

Is het een network-event? Is het een receptie? Is het een quizavond?

NEEN. Het is de Avond voor Jonge Huisartsen.

Wees erbij, ’t gaat de max zijn.

De FOD Volksgezondheid vraagt alle huisartsen om waakzaam te zijn voor patiënten met koorts die recent China bezochten. De overheidsdienst heeft een gevalsdefinitie opgesteld en de te nemen maatregelen vastgelegd als een patiënt hieraan beantwoordt. Wij maakten een handige infographic voor de Gentse huisartsen.

Bij het Riziv kan je niet meer terecht voor de bestelling van gedrukte voorschriftboekjes. En bij professionele drukkers lopen de wachttijden op. We raden je aan om ze zelf af te drukken via MyRiziv.

Sinds januari 2019 maken mobiliteitshulpmiddelen deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. De tegemoetkomingen worden uitbetaald door de zorgkassen en het agentschap Vlaamse sociale bescherming. Voor huisartsen veranderen er twee dingen.

Partnergeweld of echtscheidingen: als huisarts sta je er soms plots middenin. Je hebt het gevoel niet over de juiste kennis te beschikken. Hoe blijf je neutraal? Waar moet je terecht met je bezorgdheden over de kinderen? Er zijn organisaties en hulpmiddelen die jou wegwijs maken in dit mijnenveld. We lijsten er hieronder enkele op.

Het voltallige team van de Gentse Huisartsenvereniging wenst jou fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

Ben je als huisarts geïnteresseerd in de aanpak van depressie, slaapproblemen, stress en burn-out? Lijkt het je wat om collega’s daarover te vormen? Lees dan vooral verder.

Pagina's

Subscribe to Allerlei