Zorg- en welzijnspad dementie in Gent

Het doel van het zorg- en welzijnspad dementie is een betere coördinatie van de zorg voor personen met dementie over verschillende disciplines en instanties heen. Als huisarts bent u de rode draad doorheen het zorgpad dementie. Hoe zorgt u dat uw patiënt het zorgpad moeiteloos doorwandelt? 

Waarom een zorg- en welzijnspad dementie?

Het doel van het zorg- en welzijnspad dementie is een betere coördinatie van de zorg voor personen met dementie over verschillende disciplines en instanties heen, vanaf het eerste vermoeden van dementie tot de uiteindelijke zorg.

Het pad beschrijft schematisch de verschillende trajecten die een patiënt kan afleggen. Het is bedoeld voor professionelen uit de zorgsector. Als huisarts bent u de rode draad doorheen het zorgpad dementie.

De folder ‘Herken jij de signalen van dementie?’ maakt deel uit van de eerste fase van het zorgpad. Het belangrijkste in die fase is dat mensen bij de eerste tekenen van dementie zo snel mogelijk contact opnemen met de huisarts.

Hoe zorgt u dat uw patiënt het zorgpad moeiteloos doorwandelt? 

- Als u vermoedt dat een patiënt dementie heeft, hoeft u enkel een MMSE-test uit te voeren. Zo hoeft uw patiënt niet nodeloos twee keer dezelfde testen te ondergaan: de overige testen gebeuren sowieso in het ziekenhuis.

- Wanneer de diagnose dementie bevestigd wordt, brengt u als huisarts het Contactpunt Dementie op de hoogte via contactpuntdementie@dmwvlaanderen.be of 078 05 08 19. Zo zorgt u ervoor dat personen met dementie en hun mantelzorgers de nodige zorg en ondersteuning krijgen. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zorgen verder voor de nodige begeleiding.

Vanuit Gent werd er tot nu toe nog nauwelijks naar het contactpunt gebeld. Vandaar een warme oproep om dat voortaan altijd te doen.

Meer informatie?

De digitale versie van het zorg- en welzijnspad dementie vindt u als bijlage.

De folder ‘Herken jij de signalen van dementie?’ kunt u raadplegen in bijlage of op www.ocmwgent.be/signalen. Help als huisarts de folder te verspreiden!

Bestel nu uw gratis folders: geef uw adres en de gewenste oplage door via communicatie.ouderenzorg@ocmw.gent

 

Met vragen kunt u terecht bij Els Berteloot via els.berteloot@ocmw.gent.