Word lid van onze kernwerkgroep wachtdienst!

Heeft u interesse in het beleid rond de wachtdienst? Wil u meewerken aan de kwalitatieve uitbouw van de huisartsenwachtposten?

Dan bent u geknipt als lid van onze kernwerkgroep wachtdienst!

De kernwerkgroep wachtdienst volgt het beleid en de algemene organisatie van de wachtdienst en wachtposten op. Thema’s die aan bod komen zijn: toekomstplannen van de overheid, overeenkomsten met externen, huishoudelijk reglement, protocol met de politie, nieuws uit Wachtposten Vlaanderen …

Wat houdt dat precies in?

  • U werkt actief mee aan de maandelijkse overlegvergaderingen van de werkgroep wachtdienst
  • U neemt ad hoc taken op basis van eigen interesse op zoals vertegenwoordigingswerk, bijdragen aan dossieropmaak, nalezen van documenten …
  • U engageert zich voor minstens 2 jaar

Wat krijg ik ervoor in de plaats?

  • U staat aan het roer van nieuwe evoluties binnen de huisartsenwachtposten Gent
  • U heeft zicht op het groter plaatje rond de wachtposten, ook buiten de regio
  • Constructieve samenwerking met een geëngageerde groep collega’s
  • U ontvangt een 40 euro zitpenning per vergadering

HVG zoekt meerdere gedreven artsen die zich hiervoor willen engageren.

Wilt u zich kandidaat stellen, of heeft u vragen, dan kan u contact opnemen met de Ann Bonte, wachtpostcoördinator: ann.bonte@hvg.be of 09/324 66 92