Werking LUNA abortuscentrum Gent

In het LUNA abortuscentrum te Gent wordt er veel belang gehecht aan een goede samenwerking met de verwijzende huisarts. Om deze samenwerking verder te faciliteren, licht het centrum zijn werking toe. 

Het abortuscentrum Gent is één van de vier Nederlandstalige abortuscentra die deel uitmaken van LUNAvzw. Het interdisciplinair team van psychosociale medewerkers (verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers) en artsen begeleidt vrouwen (en hun partners) bij een ongeplande of ongewenste zwangerschap.

Een zwangerschapsafbreking kan in het LUNA centrum worden uitgevoerd tot 14 weken amenorroe (zuigcurettage). Tot 9 weken amenorroe kan een cliënte opteren voor de medicamenteuze behandeling (abortuspilmethode). De abortuswet voorziet dat een cliënte die overweegt om haar zwangerschap af te breken minstens tweemaal in het abortuscentrum moet langskomen. De eerste consultatie duurt ongeveer 2 uur en omvat een psychosociaal gesprek en een consultatie bij de arts. Als cliënte beslist om de zwangerschap af te breken, komt ze na een reflectieperiode van 6 dagen, een tweede maal terug. Deze tweede consultatie duurt ongeveer 1,5 uur en omvat een gesprek met de psychosociaal medewerker en/of de arts én – als cliënte bij haar beslissing blijft om de zwangerschap af te breken - ofwel de inname van 1 tablet Mifégyne in centrum ofwel de uitvoering van een zuigcurettage. 

In de mate van het mogelijke kunt u volgende informatie meegeven aan cliënte, bij voorkeur schriftelijk: (1) protocol van het labo met HCG, met progesteron én bloedgroep (inclusief rhesusfactor, (2) eventueel  een echografie, (3) een brief met de datum waarop u cliënte gezien heeft (soms nodig bij verwijzing buitenland) en (4) uw coördinaten. Enkel de arts die een verwijsbrief heeft meegegeven, ontvangt informatie van het abortuscentrum. LUNA vzw engageert zich deze huisarts een brief te sturen.

Op de dag van het eerste consult in het centrum begint de wachttijd van 6 dagen te lopen zodat alle opties open blijven. Uw cliënte blijft in de mogelijkheid haar beslissing te nemen.

Klik hier voor meer uitgebreide informatie voor artsen. 

Website: http://www.abortuscentrum-gent.be/