Website voor MFO

Wij geloven sterk in de meerwaarde van een lokaal georganiseerd Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO). Domus Medica en de Koninklijke Apothekers Vereniging Antwerpen (KAVA) sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een handige website om hun leden beter te informeren over de mogelijkheden van het MFO en de kwaliteit hiervan te verbeteren. Hierop vind je alle nodige informatie om zelf een MFO te organiseren. 

Naast de MFO-programma's van Domus Medica en KAVA, zijn er nog vele interessante kwaliteitsbevorderende programma’s over valpreventie, risicopatiënten met polyfarmacie, digitaal gegevens delen, ... Waarom een MFO organiseren, welke MFO-programma's zijn er, wanneer vinden de trainingen voor moderatoren plaats, hoe gebeurt een aanvraag bij het RIZIV, ... zijn maar enkele vragen die beantwoord worden op de website van Domus Medica en KAVA.

Wilt u een overzicht van alle kwaliteitsbevorderende programma’s die het RIZIV goedkeurde, klik dan hier.

Wilt u in uw buurt een MFO organiseren? Dan kan u steeds terecht bij:

Met een kleine projectgroep (één lokale arts én apotheker) kunt u al aan de slag om een interessant MFO te organiseren in uw wijk! Het LMN, KOVAG en HVG hebben een verdeelsleutel opgesteld om het gesubsidieerde RIZIV-budget te hanteren. Uiteraard kunt u ook op eigen houtje een lokaal MFO met huisartsen en apothekers organiseren.