WARME OPROEP: meld incidenten over de overdracht van patiënteninformatie vanuit de tweede lijn

Bij opname of ontslag van patiënten gaat er soms nog wat mis. Informatie stroomt niet altijd goed door en de patiëntveiligheid komt hierbij soms in het gedrang. Om hier verbetering in te brengen en systeemfouten op het spoor te komen, hebben we jouw incidentmeldingen nodig

 

 

 

Incidenten om uit te leren 

Als HVG beschikken we al een 2-tal jaar over een formulier waarin je meldingen kan doen over communicatieproblemen of het ontslagmanagement van Gentse ziekenhuizen. Onze projectmedewerker Karel Strobbe zorgt ervoor dat jouw meldingen goed terechtkomen en overlegt regelmatig met de ziekenhuizen over oplossingen voor structurele problemen. 

Ons meldingssysteem heeft al vruchten afgeworpen. Enkele voorbeelden: 

  • We zijn op het spoor gekomen dat de check van de vaste huisarts niet altijd goed verloopt in de ziekenhuizen, waardoor ontslagbrieven niet goed geadresseerd worden. De administratieve softwarepakketten van de ziekenhuizen zullen worden aangepast. 
  • We konden al verschillende keren gerichte feedback geven aan specialisten bij bvb. laattijdige of onduidelijke verslaggeving
  • We hebben waardevolle feedback gegeven aan twee Gentse ziekenhuizen die een nieuw softwaresysteem in gebruik namen. 

Gent is een pionier op het vlak van deze meldingscultuur, en daar zijn we best fier op. We zijn blij met de cultuur van samenwerking die rond dit meldingsyteem tot stand is gekomen.  
 

Veilig melden in constructieve sfeer 

We streven naar een veilig meldsysteem. Dat wil zeggen: met respect voor de privacy van de patiënt, maar ook met de garantie dat de behandeling in een positieve, collegiale sfeer verloopt. We willen niemand met de vinger wijzen, of collega’s van ‘fouten’ betichten. 

We willen vooral systeemstoringen op het spoor komen
 

Nieuw project over veilig incidenten melden zal ons nóg meer vooruit helpen 

Vanaf maart 2022 gaan we het melden van transmurale incidenten nog verder professionaliseren. Samen met de UGent, het UZ Gent, AZ Delta (Roeselare) en Huisartsenkring Midden-West-Vlaanderen, starten we een project over veilig melden van transmurale incidenten. 
 

Wat betekent dit project voor jou? 

  • We hebben jouw incidentmeldingen meer dan ooit nodig. Zit je je op te winden over een kink in de communicatiekabel met de ziekenhuizen? Is er een probleem dat regelmatig terugkomt? Doe een melding! 
  • Er komt een nieuw, apart meldingsformulier voor het UZ. Meldingen over het UZ zullen maandelijks besproken worden op een projectstuurgroep. Ernstige en dringende incidenten zullen, zoals nu, direct worden gemeld aan de HVG (Karel Strobbe). 
  • Op de spoedafdeling van het UZ zal men voortaan ook incidentmeldingen doen over ongewenste gebeurtenissen bij opname en doorverwijzing. Deze zullen niet onmiddellijk teruggekoppeld worden aan betrokken huisartsen, enkel aan huisartsen die expliciet willen deelnemen aan dit project. 
     

Doe mee!

Wil je bijdragen aan betere transmurale zorg? Of bijdragen aan de ontwikkeling van een transmurale meldcultuur? Wil je leren hoe jouw eigen communicatie met de ziekenhuizen beter kan? 

We zijn op zoek naar praktijken die actief willen participeren aan dit project. Door zelf meldingen te doen, maar ook door zelf feedback te willen ontvangen. 

Interesse? Stuur een mail naar Karel Strobbe.