Waarvoor wordt het lidgeld gebruikt?

Af en toe krijgt de HVG vragen van artsen m.b.t. het lidgeld dat jullie dienen te betalen: Is dit verplicht? Waarvoor wordt het gebruikt? … enz. Hierbij een korte toelichting.

Allereerst: Elke arts is verplicht aan te sluiten bij een huisartsenkring, elke kring is verplicht aan de artsen een billijke vergoeding te vragen als bijdrage voor haar werking.

Het lidgeld draagt bij tot de werking van de kring, de weekwacht en de weekendwacht (= wachtpost).

Sinds vorig jaar is het lidgeld vastgelegd op 445 euro per huisarts per jaar. Uitzonderingen: Haio’s dienen geen lidgeld te betalen, en bij artsen die met pensioen gaan wordt het lidgeld à rato van hun werkmaanden verrekend (vb. werken ze nog 7 maand, dan betalen ze 7/12 van dit bedrag). Er zijn geen andere uitzonderingsmaatregelen.

Het lidgeld dekt in totaal ongeveer 12% van de totale kosten van kring en wachtposten.

Wat wordt ermee bekostigd?

Laten we de wachtposten als voorbeeld nemen. Meer dan 90% van de kosten van de wachtpost worden gedekt door middelen van het RIZIV. Deze subsidie dient specifiek voor het draaiend houden van de wachtposten en bevat dus middelen voor personeel (coördinatie, administratie, onthaal), vervoer (chauffeurs en wagens), huur van de wachtpost, IT en dergelijke meer.

Het RIZIV draagt echter geen kosten voor medisch materiaal en geneesmiddelen omdat er in sommige regio’s geen wachtposten zijn (dus artsen hun eigen materiaal gebruiken) en omdat ze alle regio’s gelijk willen behandelen (lees = dus ook geen materiaalkosten in wachtposten).

Omdat we echter onmogelijk van artsen kunnen verlangen dat ze hun hele hebben en houden mee verhuizen naar de wachtpost, voorzien we een aantal basismaterialen zoals tongspatels, compressen, spuiten, … enz. Daarnaast kunnen artsen vb. gebruik maken van een beperkt aanbod van medicijnen voor het geval hun eigen medicatie op is. Het spreekt voor zich dat we spaarzaam met deze zaken willen omgaan – we willen het lidgeld niet door ramen en deuren gooien – en het is logischerwijs ook niet de bedoeling dat artsen de voorraad ‘plunderen’ voor eigen gebruik.

Naast materiaalkost dekt het RIZIV ook niet alle loonkosten. We ijveren uiteraard bij het RIZIV hier verandering in te brengen, en ook hiervoor wordt nu dus een deeltje van de lidgelden voor aangewend.

Wil je meer financiële info? Of heb je nog vragen? Dan verwijzen we graag naar het verslag van de Algemene Vergadering.