Vragenlijst: effect van een gezonde levensstijl bij erfelijke dyslipidemie

Fatma Yalvaç, een laatstejaarsstudente voedings- en dieetkunde UCLL, onderzoekt met deze vragenlijst die maximum een kwartiertje van uw tijd vraagt het effect van een gezonde levensstijl op het risico van cardiovasculaire ziekte bij erfelijke dyslipidemie

Met deze vragenlijst wenst ze de huidige situatie met betrekking tot de begeleiding van personen met erfelijke dyslipidemie in beeld te brengen. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in hoe de huisartsen de patiënten met erfelijke dyslipidemie begeleiden, in hoe ze staan ten opzichte van levensstijl en welke noden ze hierbij ervaren.

De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om een tool te ontwikkelen om de begeleiding van deze doelgroep te optimaliseren. De gegevens zullen strikt confidentieel behandeld worden.

Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 10 à 15 minuten.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!