Vormingen voor hulpverleners aan mensen in armoede

Bind-Kracht organiseert uitdagende vormingen voor sociaal werkers en hulpverleners. Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Via onderzoek, methodiekontwikkeling, vorming en dialoog wil Bind-Kracht hulpverleners en begeleiders ondersteunen en versterken in het krachtgericht werken met mensen in armoede. 


Verschillende vormingen gaan door vanaf april 2014, onder meer:

  • Krachtgerichte hulpverlening, vierdaagse of zesdaagse vorming
  • Opvoeden en opgroeien in armoede
  • Armoede en culturele diversiteit
  • Mensen in armoede op de werkvloer
  • Vormingen op maat voor OCMW's, CAW's, Welzijnsschakels, Thuiszorg ...

In bijlage een overzicht van de georganiseerde vormingen. Inschrijven kan nog! Voor meer informatie kunt u bij Hilde Euben terecht via 03 613 18 18 of e-mail hilde.euben@kdg.be.