Voorstelling Namaste-huis

Is het Namaste-huis in Merendree u bekend? Het is een plek waar mensen, met een ondersteunend programma, op adem kunnen komen. Wie in het Namaste-huis verblijft, voelt zich vaak overvraagd en gestresseerd.

Uiteenlopende problemen zijn aanleiding tot een verblijf in het Namaste-huis: vermoeidheid (30%), depressieve gevoelens en dreigende burn-out (29%), relationele problemen (13%), verlieservaringen, identiteitsproblemen, verwerking invaliderende ziekte, eenzaamheid…

Doorheen de jaren zijn de meeste redenen voor een verblijf het zoeken naar:     

            - innerlijke rust

            - tijd en ruimte voor zichzelf

            - goede zelfzorg

Van maandag tot vrijdag neemt men deel aan een time-outprogramma met ondersteuning. Via ervaringsgerichte activiteiten, tijd voor zichzelf en ontmoeting biedt men de gasten kansen om tot rust te komen en te leren omgaan met wat hen uit balans brengt. Dit gebeurt in een huiselijke sfeer (max. 6 personen) waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Het Namaste-huis biedt geen individuele therapie aan.

Uit ervaring blijkt dat gasten die op doorverwijzing van hun huisarts de stap zetten om daar te verblijven er echt voor gemotiveerd zijn en dat zij de effecten ervan nadien terug in dialoog met hun behandelende arts brengen.

Meer informatie over de werking op de website www.namaste-huis.be.