Vindplaatsen voor eerstelijnspsychologische hulp gezocht

Heb je zin en mogelijkheid om met je praktijk snel en vlot verbinding te maken met klinisch psychologen, orthopedagogen en om met hen samen te werken?

 

 

 

In een eerste fase ter uitwerking van de 2 psychologische functies in de eerste lijn zoals eerder gecommuniceerd dit jaar wil men voor de implementatie van de conventie het individuele aanbod voor eerstelijnspsychologische en ambulant gespecialiseerde hulp invullen. In een volgende fase zal verder gewerkt worden aan het invullen van het groepsaanbod.

Vanuit het netwerk geestelijke gezondheid is men momenteel op zoek naar:

  • Sleutelfiguren, die samen met lokale partners en de netwerken geestelijke gezondheidszorg inzetten op vroegdetectie van mentale problemen en het verhogen van de tijdige toegang/toeleiding tot gepaste hulp.
  • Werkplaatsen, die ondersteuning op het vlak van mentaal welbevinden wenst aan te bieden.

De criteria en procedure om een aanvraag in te dienen kan je hier terugvinden. Voor bijkomende vragen kan men steeds contact opnemen met projectmederwerkersconv.ovl@gmail.com.